Datum och tid
Datum - 19 mars 2014
00:00

Den 19 mars 2014 sammantäder Strandskyddsdelegationen i Stockholm.