Datum och tid
Datum - 21 maj 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen deltar i länsstyrelsens regionala vägledningsträff och möter Södermanlands kommuner.