Datum och tid
Datum - 20 maj 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen deltar på länsstyrelsens Plan- och bostadsdagar och håller i ett seminarium om tätortsutveckling och strandskydd.