Datum och tid
Datum - 14 augusti 2015
00:00

Strandskyddsdelegationen håller i ett seminarium vid Mötesplats Skåne. Fokus är norra Skåne och strandskyddets regler om landsbygdsutveckling i strandnära lägen.