Datum och tid
Datum - 10 september 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen träffar Villaägarna för att ta del av erfarenheter och reflektioner kring strandskyddet och dess tillämpning.