Datum och tid
Datum - 10 september 2015
09:00 - 12:00

Strandskyddsdelegationen träffar Skärgårdsstiftelsen för att ta del av erfarenheter och reflektioner kring strandskyddet och dess tillämpning.