Datum och tid
Datum - 11 september 2015
09:00 - 13:00

Strandskyddsdelegationen träffar SIKO för att ta del av erfarenheter och reflektioner kring strandskyddet och dess tillämpning.