Datum och tid
Datum - 19 augusti 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen träffar Naturskyddsföreningen för att ta del av erfarenheter och reflektioner på strandskyddet och dess tillämpning.