Datum och tid
Datum - 9 september 2015
14:00 - 17:00

Strandskyddsdelegationen träffar Jordägareförbundet för att ta del av erfarenheter och reflektioner kring strandskyddet och dess tillämpning.