Datum och tid
Datum - 31 augusti 2015
09:00 - 12:00

Strandskyddsdelegationen träffar Hushållningssällskapet för att ta del av erfarenheter och reflektioner kring strandskyddet och dess tillämpning.