Datum och tid
Datum - 17 september 2015
09:00 - 11:00

Strandskyddsdelegationen träffar Fiskevattenägarna för att ta del av erfarenheter och reflektioner kring strandskyddet och dess tillämpning.