Datum och tid
Datum - 22 juni 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen träffar LRF för att ta del av erfarenheter och reflektioner på strandskyddet och dess tillämpning.