Datum och tid
Datum - 23 september 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen träffar samhällsbyggnadschefer på länsstyrelserna för att diskutera strandskyddet och dess tillämpning.