Datum och tid
Datum - 21 september 2015
13:00 - 15:00

Strandskyddsdelegationen träffar Friluftsfrämjandet för att ta del av erfarenheter och reflektioner på strandskyddet och dess tillämpning.