Datum och tid
Datum - 28 maj 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen presenterar sitt uppdrag och bjuder in till diskussionen om regionernas roll i arbetet med landsbygdsutveckling i strandnära lägen.