Datum och tid
Datum - 16 oktober 2014
09:15 - 16:00

Den 16 oktober 2014 medverkar Strandskyddsdelegationen vid ett seminarium om tillsynsvägledning i Hässleholm. Arrangör är länsstyrelsen i Skåne och omfattar bland annat presentation av Strandskyddsdelegationen, presentation av Miljösamverkan Skånes projekt: ”Tillsyn av strandskydd och kommunala naturreservat”, aktuella domar och information om översynen av det utvidgade strandskyddet.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.