Datum och tid
Datum - 2 juni 2015
00:00

Strandskyddsdelegationen besöker på nytt Södermanlands län. Denna gång för att träffa länets kommuner, region och länsstyrelser för att samla in erfarenheter av strandskyddsreglerna.