Datum och tid
Datum - 25 maj 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationens besöker länsstyrelsen i Kalmar län, och träffar även några av länets kommuner och Regionförbundet. Besöket syftar till att samla in erfarenheter av strandskyddsreglerna.