Datum och tid
Datum - 15 juni 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen besöker Jänköpings län för att samla in erfarenheter av strandskyddsreglerna.