Datum och tid
Datum - 29 maj 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen träffar representanter för länsstyrelsen, regionen och några kommuner i Jämtlands län. Besöket syftar till att samla in erfarenheter av strandskyddsreglerna.