Datum och tid
Datum - 13 maj 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationens kansli besöker Gävleborgs län.