Datum och tid
Datum - 23 juni 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen träffar representanter från Västmanlands län för att ta del av deras erfarenheter av strandskyddet.