Datum och tid
Datum - 1 september 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen träffar representanter från länet för att ta del av deras erfarenheter av strandskyddet.