Datum och tid
Datum - 2 september 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen besöker Kronoberg för att träffa representanter från länet och ta del av deras erfarenheter av strandskyddet.