Datum och tid
Datum - 24 juni 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen besöker Östergötlands län och tar del av erfarenheter av strandskyddet från länets kommuner, länsstyrelse och region. Under dagen möter vi även Skärgårdsrådet.