Datum och tid
Datum - 8 september 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen besöker Blekinge län och tar del av erfarenheter av strandskyddet från länsstyrelsen, regionen och länets kommuner.