Datum och tid
Datum - 23 april 2014
14:00 - 16:30

Strandskyddsdelegationen välkomnar till kunskapsseminarium på temat Det börjar med vatten den 23 april 2014 i Kristianstad Vattenrike. Under eftermiddagen kommer vi att diskutera hur vi kan bevara och samtidigt utveckla naturens resurser.