Datum och tid
Datum - 20 februari 2014
Hela dagen

Den 20 februari 2014 kommer Strandskyddsdelegationen besöka Stockholms skärgård för att ta del av konkreta strandskyddsärenden.