Datum och tid
Datum - 20 februari 2014
Hela dagen

Den 20 februari 2014 deltar delar av Strandskyddsdelegationens kansli vid dialogmöte som arrangeras av länsstsyrelsen i Dalarna. Här träffar vi allmänheten tillsammans med länsstyrelsen och diskuterar bland annat strandskyddsfrågor.