Datum och tid
Datum - 9 januari 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationens kansli är inbjuden till Värmland och Kils kommun av länsstyrelsen i Värmland för att ta del av erfarenheter i arbetet med det utökade strandskyddet. Möte är inplanerat med Kenneth Johansson, landshövding, Mikael Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Kil och Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef i Kil.