Datum och tid
Datum - 11 september 2014
Hela dagen

Strandskyddsdelegationens kansli besöker 11 september 2014 Svedala kommun för att ta del av hur kommunen arbetar med strandskyddsärenden.