Datum och tid
Datum - 18 mars 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationens kansli besöker Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne. I mötet med länsstyrelsen deltar även representanter från Lund, Lomma och Båstads kommun.