Datum och tid
Datum - 22 september 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen har tagit fram utbildningskonceptet ”Givande möten” och under hösten kommer miljöjuristen Eveline Savik och pedagogen Viveka Zetterberg att besöka några kommuner och länsstyrelser för att inom ramen för detta koncept diskutera de strandskyddsfrågor som är aktuella i respektive kommun eller län.

Den 22 september träffar vi länsstyrelsen, kommuner och regionen i Örebro för en spännande heldag om strandskydd.