Datum och tid
Datum - 16 oktober 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen har tagit fram utbildningskonceptet ”Givande möten” och under hösten kommer miljöjuristen Eveline Savik och pedagogen Viveka Zetterberg att besöka några kommuner och länsstyrelser för att inom ramen för detta koncept diskutera de strandskyddsfrågor som är aktuella i respektive kommun, län eller region.