Datum och tid
Datum - 16 september 2015 - 17 september 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen medverkar vid FSBS (Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och byggnadsnämndsekreterare) utbildningsdagar i Halmstad 16-17 september.

Personal från kansliet kommer att berätta om och visa Strandskyddsdelegationens processverktyg, dispensmall, rättsfallssamlingen Strandskyddsdomar.se, tillsynsstöd, webbseminarier och webbutbildningar som syftar till att förenkla arbetet för strandskyddshandläggare.

www.fsbs.se