Datum och tid
Datum - 6 maj 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen bjuder in till dialogmöte i Haparanda för att samla in erfarenheter och reflektioner kring tillämpningen av strandskyddet.