Datum och tid
Datum - 1 juli 2014
14:00 - 15:15

Strandskyddsdelegationens ordförande Lärke Johns blir en i panelen under Lantmäteriets seminarium den 1 juli 2014 på temat Det perfekta strandskyddet – finns det och är det i så fall på rätt väg? Tanken är att hålla ett rundabordssamtal mellan ett antal aktörer som på något vis delar intresse i frågan om det svenska strandskyddets problem, status och framtid.

Plats: Strand Hotel Visby, Best Western

Mer info finns på: http://www.lantmateriet.se/almedalen2014