Datum och tid
Datum - 20 april 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationens kansli besöker Länsstyrelsen i Hallands län.