Datum och tid
Datum - 26 mars 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationens kansli deltar i Länsstyrelsen Dalarnas årliga strandskyddsdag med länets kommuner.