Datum och tid
Datum - 16 juni 2015
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen besöker Jordbruksverket i Jönköping för att ta del av deras arbete med bl.a. landsbygdsutveckling.