Datum och tid
Datum - 12 maj 2015
09:15 - 16:30

Kom och ta del av det senaste från utredningens arbete, ge din syn på hur strandskyddsreglerna tillämpas idag och vad som kan göras för tillämpningen framöver.

Ur programmet (obs, cirkatider):

10.15 Statssekreterare Conny Wahlström

11.30 I dialog med Strandskyddsdelegationen

Bengt Kjellson (GD Lantmäteriet) leder Takrännor och stuprör i praktiken – samordnas tillämpningen över gränser?

Mikael Stamming (utv.direktör Region Skåne) leder Landsbygdsutveckling i strandnära lägen – går det framåt eller står vi still?

Maria Söderberg (Kommunalråd Krokoms kn) leder Skyddas det som skyddas bör – lyckas vi med strandskyddets syften?

Jan-Olov Westerberg (GD Naturhistoriska riksmuseet) leder Olika, men på rätt sätt. Fungerar differentieringen tätort/glesbygd och mellan län?

13:55 Framtidens tillämpning

Strategidiskussion av hur utredningens arbete, stöd och verktyg kan få effekt under de kommande åren. Leds av delegationens arbetsgrupper.

15.25 Keynote: Camilla Sandström, Umeå universitet Landsbygdsutveckling – men för vem?

När: 12 maj 2015 kl 10-17 (kaffe, registrering och presentation av våra verktyg från 09.15)
Var: Nalen konferens i Stockholm

Klicka här för att anmäla dig

Antalet platser är begränsat. Vid händelse av att eventet blir fullbokat kommer Strandskyddsdelegationen att eftersträva en bredd i deltagarsammansättningen – och prioritera geografisk spridning samt att representanter från alla våra målgrupper och intressenter får en plats.