Datum och tid
Datum - 18 juni 2014
Hela dagen

Arbetsgrupp Öppna Data gör den 18 juni 2014 ett studiebesök i Sundsvall för att ta del av hur bestämmelseskikt och digital samverkan hanteras i RIGES-projektet. RIGES-projektet är ett samverkansprojekt mellan fem norrlandskommuner. Projektet skapar gemensamma förutsättningar för att digitalisera kommunernas detaljplaner och möjliggöra smarta e-tjänster inom samhällsbyggnad.