Datum och tid
Datum - 8 september 2014 - 9 september 2014
Hela dagen

Arbetsgrupp Öppna Data besöker den 8-9 september 2014 Lysekil. Studieresan syftar till att skapa en bredare bild av problem och samla in synpunkter ur ett handläggarperspektiv. Arbetsgruppen ska besöka brygganläggningar och sjöbodar, och studera beslutsunderlag avseende dessa anläggningar.