Inga framtida events

Tidigare aktiviteter

Strandskyddsdelegationen deltar på FSBS utbildningsdagar

Strandskyddsdelegationen kommer att vara på plats under FSBS (Föreningen Sveriges bygglovsgranskare och byggnadsnämndssekreterare) utbildningsdagar i Uppsala den 17-19 september 2014. Vi kommer att informera om våra insatser till de runt 700 anmälda deltagarna.

17 september 2014 - 19 september 2014