Den 15 december 2015 lämnade Strandskyddsdelegationen sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner Strandskyddsdelegationens betänkande (pdf)