Den 15 december 2015 lämnade Strandskyddsdelegationen sitt betänkande med förslag till regeringen. I och med det blev delegationen entledigad och verksamheten på kansliet upphörde den 16 januari 2016.

Webbplatserna www.strandskyddsdelegationen.se och www.strandskyddsdomar.se förvaltas sedan januari 2017 av Miljösamverkan Sverige.

Miljösamverkan Sverige har ambitionen att i samverkan med Naturvårdsverket uppdatera Strandskyddsdomar.se. I övrigt kommer inga större förändringar ske.

Strandskyddsdelegationen arbetade för att stärka kompetensen hos dem som arbetar med och kommer i kontakt med frågor om strandskydd. Målet var att samordna och effektivisera tillämpningen av strandskyddsreglerna. Ett mål var även att öka förståelsen för regelverket och bidra till tillväxt och attraktivt boende i hela landet. Insatsen vände sig till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter, regionala organ för tillväxtarbete samt även till organisationer, företag och allmänhet.

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan för tillsyn och tillsynsvägledning inom miljöbalksområdet. Målet är en ökad samsyn mellan länsstyrelserna och en mer enhetlig hantering i tillsynsfrågor.

Ladda Ned

Strandskyddsdelegationens arbetsplan