Den 13 november 2014 lanseras uppdaterade versioner av Strandskyddsdelegationens webbutbildningar. Webbutbildningarna innehåller fler interaktiva delar och informerar bland annat om de regler för strandskydd vid små sjöar och vattendrag som trädde i kraft från och med den 1 september i år. Utbildningen Introduktion till Strandskyddslagstiftningen som riktar sig till dig som kommer i kontakt med strandskyddsreglerna i ditt arbete kommer även att kompletteras med ett nytt kapitel gällande strandskyddstillsyn.