Semariet Det börjar med vatten har nu hållits. Du hittar agenda och en inspelad version av seminariet här

Strandskyddsdelegationen välkomnar till ett öppet webbseminarium på tema biologisk mångfald och konsekvenser av olika typer av exploatering i strandområdet. Seminariet ger även exempel på hur samverkan kan leda till både utveckling och bevarande i biosfärområden. Delar av innehållet spelades in vid ett fysiskt seminarium som hölls i Kristianstad vattenrike den 23 april (se filmen därifrån nedan). Vi tar också upp frågan om vad som bedöms vara vatten – nu och i framtiden.

Ur innehållet

  • Exploatering kring strandkant och påverkan på biologisk mångfald.
  • Var råder strandskydd? Vad säger lagen?
  • Var kommer strandskydd att råda? Från analogt till digitalt: vad blir konsekvenserna?
  • Biosfärområden – arenor för samverkan

Medverkande

Eveline Savik, jurist Strandskyddsdelegationen;

Fredrik Nordwall, Havs- och vattenmyndigheten;

Göran Blom, Naturvårdsverket;

Carina Wettemark, Kristianstad kommun;

Lars Hägg, Lantmäteriet;

Daniel Antonsson, SKL med flera.

Seminariet vänder sig till:

dig som arbetar med strandskyddsärenden, översiktsplanering och LIS, detaljplanering och upphävande av strandskydd, dispenser från strandskydd samt tillsyn av strandskydd. Vissa avsnitt är riktade till handläggare som inte har bakgrund inom miljö eller biologi, andra avsnitt mer generella för handläggare på kommuner, länsstyrelser och andra berörda myndigheter.

När?

Webbseminariet sänds den 14 maj kl 13:00-ca 15:30 på www.strandskyddsdelegationen.se/vatten.

Ingen föranmälan eller registrering krävs för att delta i seminariet. Under direktsändning finns chat och du har möjlighet att ställa frågor till föreläsarna.

Webbseminariet och föreläsarnas powerpointbilder kommer även att finnas tillgängligt på webben i efterhand.

Kontakt: viveka.zetterberg@regeringskansliet.se

Inspelad version

Du hittar en inspelad version av seminariet på www.strandskyddsdelegationen.se/vatten