Den 17 juni direktsände Strandskyddsdelegationen sitt andra webbseminarium. Temat för dagen var de särskilda skälen som krävs för att dispens från strandskyddsreglerna ska beviljas. Johanna Ersborg, som till vardags är jurist på Strandskyddsdelegationens kansli, agerade moderator för andra gången. Övriga medverkande i webbseminariet var Strandskyddsdelegationens huvudsekreterare Patrik Åkesson, Johan Larsson och Henrik Höglund från Vaxholms kommun, Tomas Johnsson från Älvdalens kommun, Margareta Svenning från Länsstyrelsen i Skånes län, Peter Ardö från mark- och miljödomstolen i Vänersborg, samt (via länk) Klara Falk och Therese Byheden från Boverket.

Effektivt verktyg

Patrik Åkesson deltog som gäst vid seminariet den 17 juni men har också det övergripande ansvaret för Strandskyddsdelegationens webbseminarier. Inspirationen kommer bland annat från den statliga utredningen Ny plan- och bygglag – på rätt sätt som syftade till att genomföra utbildnings- och informationsinsatser kring den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft 2011. Precis som den utredningen har Strandskyddsdelegationen ambitionen att nå en stor och spridd målgrupp och då är webbseminarierna ett effektivt verktyg.

- Det är verkligen kostnadseffektivt. Via webben kan man nå fler personer jämfört med att arrangera fysiska seminarier och klassrumsutbildningar. Kostnaden för att spela in ett webbseminarium är förstås högre jämfört än att anordna ett fysiskt seminarium, men många fler kan titta på det både direkt och i efterhand på vår hemsida, säger Patrik Åkesson.

Under webbseminariet om de särskilda skälen tittar ungefär 160 personer på en gång på direktsändningen och många fler ser det i efterhand. Man sparar även på resekostnader och skonar miljön från resande.

Nytta av tidigare erfarenheter

Ny PBL – på rätt sätt är som sagt var förebild för Strandskyddsdelegationens webbseminarier och man har till och med anställt samma projektledare. Viveka Zetterberg, som under förberedelserna inför sändningen den 17 juni instruerar de som ska synas i bild att titta rakt in i kameran, tala tydligt och se glada ut, har tidigare varit med och arrangerat 16 webbseminarier för Boverket.

- I början var det en väldigt enkel produktion, en kamera och minimal grafik. Vi trevade oss verkligen fram för att hitta en bra form, berättar hon.

Viveka Zetterberg har nu tagit med sina tidigare erfarenheter till Strandskyddsdelegationen. Hon framhåller att man inte tidigare behöver ha stått framför en kamera för att leda eller medverka i ett webbsänt seminarium. Dock är det nog bra om man gillar att synas lite.

- En huvudingrediens för att skapa bra seminarier är att låta målgrupper som webbseminariet riktar sig till komma till tals. Detta för att de har en förståelse för sina kollegor och ofta kan sätta fingret på problem som behöver lyftas upp och belysas för att skapa ett givande innehåll, fortsätter hon.

Vidare framhåller Viveka Zetterberg att den stora fördelen med webbseminarier just är att experter kan komma till tals för en större målgrupp. Ofta har både de som tittar och de som medverkar ont om tid. Webbseminarierna möjliggör därför att fler få ta del av eftertraktad kunskap.

Arena för dialog

Strandskyddsdelegationen är en nationell arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna. För att uppfylla denna funktion är webbseminarierna viktiga då de möjliggör direkt interaktion mellan intressenter runt om i landet. Via webbchatt och Twitter kan tittare i direktsändning till exempel skicka in och få sina frågor besvarade av experter på plats i studion.

Margareta Svenning är miljöjurist och arbetar på Länsstyrelsen i Skånes län. Den 17 juni var hon gäst i studion under webbseminariet om de särskilda skälen. Hon menar att det oftast blir bättre med lite karaktärer framför kameran och att man ger plats för diskussioner.

- Det var roligt att vara med! Jag brukar beskriva mig själv som en omkringresande underhållare i juridik, så det här passar mig väldigt bra, säger Margareta Svenning.

www.strandskyddsdelegationen.se finns alla webbseminarier som Strandskyddsdelegationen hittills har sänt samlade. Om du inte redan gör det kan du där också anmäla dig för att prenumerera på Strandskyddsdelegationens nyhetsbrev. Då missar du aldrig information om när nästa webbseminarium direktsänds.