Den 25 augusti kommer vi att lägga upp en inspelad webbsändning om de nya regler för strandskyddet vid små sjöar och vattendrag som börjar att gälla den 1 september 2014.

Filmen kommer att innehålla en övergripande genomgång av de nya reglerna från Miljödepartementet, en djupare juridisk genomgång av lagparagraferna från Strandskyddsdelegationen och Naturvårdsverket samt information från Boverket om följdändringar i plan- och bygglagen (PBL).

Efter lunch den 25 augusti kommer det att gå att se filmen här på vår webb.